Wat moet u doen als huurder op...

Wat moet u doen als huurder op het einde van het huurcontract?

Als uw huur eindigt, resten er nog een aantal praktische zaken om het gehuurde goed terug over te dragen aan de eigenaar.

 1. Als huurder hebt u de plicht om het goed in goede staat terug te geven, dit wil zeggen in dezelfde staat als waarin u het hebt ontvangen.
 2. Als er een plaatsbeschrijving is opgesteld in het begin van de huur dan doet u er goed aan deze nauwkeurig te bekijken en tracht u het gehuurde in dezelfde staat terug te geven. Indien er geen plaatsbeschrijving is, is er vooral een probleem van bewijslast voor de verhuurder.
 3. Het is in ieder geval aangewezen om het gehuurde goed volledig gepoetst terug te geven aan de eigenaar.
 4. Het is aangewezen een aantal weken voor het einde van de huur een moment te voorzien waarop het gehuurde goed helemaal is leeg gemaakt door u en ook volledig is gereinigd. Ofwel belt u naar de eigenaar en maakt u een afspraak op de laatste dag van de maand op een bepaald uur of, indien dit niet mogelijk is, richt u een brief aan de eigenaar, eventueel aangetekend met ontvangstbewijs om bewijsproblemen te voorkomen, waarin u vooropstelt dat u op een welbepaalde datum het gehuurde goed wenst terug te geven, de sleutels wenst te overhandigen en de meterstanden van de verschillende nutsvoorzieningen wenst op te maken.
  In de meeste gevallen stelt er zich geen probleem en kan u dit perfect op de laatste dag van de maand organiseren met de eigenaar.
 5. Wanneer u echter problemen verwacht, is het soms aangewezen om dit te doen enkele dagen voor het einde van de maand, zodat u als de eigenaar niet komt opdagen, nog de mogelijkheid hebt om de sleutels aan de eigenaar op te sturen. U kan dit bijvoorbeeld doen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs waarbij u een bewijs vergaart omtrent het feit dat u de sleutels hebt meegestuurd. Nog sluitender is als u deze sleutels met een gerechtsdeurwaarder laat afgeven aan de eigenaar. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee. De eenvoudigste manier is uiteraard het maken van een afspraak met de eigenaar.
 6. Het is in het belang van de huurder om de verschillende meterstanden van de nutsvoorzieningen op te nemen en dit in samenspraak met de eigenaar te regelen.
 7. Wat betreft de huurwaarborg is het belangrijk om na te gaan of u effectief het gehuurde goed in dezelfde staat terug geeft. De plaatsbeschrijving bij het begin van de huur is daarvoor uitermate cruciaal. Indien deze er niet is, is er geen vergelijkingspunt en wordt het gehuurde goed vermoed terug gegeven te zijn in dezelfde staat. In de meeste gevallen is het dan zeer moeilijk voor een eigenaar om aan te tonen dat er huurschade is. Men kan nog wel trachten dit bewijs te leveren maar het vermoeden is in het voordeel van de huurder.
 8. Aldus heeft de huurder er belang bij dat hij de sleutels kan afgeven en dat er een document wordt opgemaakt waarin de eigenaar verklaart de sleutels te hebben ontvangen. Bij voorkeur is het aangewezen daarin te vermelden hoeveel sleutels u hebt afgegeven om te vermijden dat achteraf de discussie rijst dat u nog bepaalde sleutels zou hebben achtergehouden. Wanneer de eigenaar de sleutels ontvangt zonder daarbij voorbehoud te maken omtrent huurschade dan is dit belangrijk om uw huurwaarborg terug te krijgen. Er is uitvoerige rechtspraak die stelt dat wanneer de eigenaar de sleutels aanvaardt zonder voorbehoud, er nog moeilijk kan aanvaard worden dat er huurschade zou zijn. Op die manier krijgt u uw huurwaarborg vlotter terug.
 9. Wanneer de eigenaar toch de huurschade tegensprekelijk wil vaststellen op het einde van de huur met een gerechtsdeurwaarder, dan moet u voorzichtig zijn en geen mondelinge verklaringen afleggen aan de gerechtsdeurwaarder. Alles wat u zegt kan genoteerd worden door deze gerechtsdeurwaarder. Op dat moment hoeft u ook niet aanwezig te blijven.
 10. Wanneer in het contract voorzien is dat er een plaatsbeschrijving op het einde van de huur gemaakt wordt in aanwezigheid van een expert, voorziet het contract ook meestal wie de kosten van deze expert betaalt en dan doet u er goed aan om aanwezig te zijn en uw opmerkingen te geven.
 11. Wanneer er na al deze pogingen volgens u geen huurschade is en u toch uw huurwaarborg niet kan verkrijgen, dan is de enige mogelijkheid om, na aangetekend in gebreke stellen van de eigenaar, een verzoekschrift neer te leggen bij de Vrederechter, om een verzoening te bekomen.
 12. Als dat niet lukt, zal een procedure onvermijdelijk worden.