Wat riskeert u bij de Politier...

Wat riskeert u bij de Politierechtbank? (3)

De verschillende veroordelingsmogelijkheden uitgelegd

Wanneer u voor de Politierechtbank moet verschijnen, heeft deze verschillende mogelijkheden om u te veroordelen.

We zetten ze even voor u op een rijtje:

Geldboete

De geldboete die de rechter ter zitting uitspreekt moet steeds vermenigvuldigd worden met 5,5 (de zogenaamde opdeciemen).
Dit wil zeggen dat als de rechter u veroordeelt tot € 25 dit neerkomt op een effectieve geldboete van € 137,5.

Ook een geldboete kan geheel of gedeeltelijk met uitstel zijn.
Het deel dat met uitstel werd verleend moet u niet betalen indien u binnen de, door de rechter opgelegde, termijn geen nieuwe feiten pleegt.

Bv: Jan krijgt een geldboete van € 200 waarvan de helft met uitstel gedurende 3 jaar.

Jan zal slechts een effectieve geldboete van € 100 (x 5,5) moeten betalen.

De overige € 100 (x 5,5) moet niet betaald worden door Jan indien hij de volgende 3 jaar geen nieuwe feiten pleegt.

Dit uitstel kan ook gekoppeld worden aan voorwaarden, zoals bv. het volgen van een cursus.

Het is de probatiecommissie die toezicht houdt op het naleven van de opgelegde voorwaarden.

Gerechtskosten en bijdrage slachtofferfonds

Met uitzondering van de vrijspraak zal de politierechter in zijn vonnis de gerechtskosten bepalen die de veroordeelde moet betalen.
Dit houdt in: de dagvaardingskosten, ev. sleepkosten, kosten van de deskundige,…

Bovendien moet u, indien u veroordeeld bent tot een geldboete van meer dan € 25 ook een bijdrage betalen aan het slachtofferfonds.
Deze bijdrage bedraagt momenteel € 137,50

Alle boetes en kosten worden geïnd door de ontvanger van de penale geldboeten.
Enkele weken na de uitspraak krijgt u hiervan een overschrijvingsformulier.

Gelet op de ruime waarier van veroordelingsmogelijkheden, geldt ook nu weer de gouden raad: “Een advocaat beter vroeg dan laat!”