Wat te doen bij een arbeids(we...

Wat te doen bij een arbeids(weg)ongeval?

Iedere onderneming moet een preventiebeleid hebben en zoveel mogelijk trachten om arbeidsongevallen te voorkomen.
Mocht u echter toch geconfronteerd worden met een arbeids(weg)ongeval dan dient u het volgende te weten:

Het grote principe is dat ieder persoon die onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid voor werknemers ook onderworpen is aan de arbeidsongevallenwet.
Voor werknemers in de privésector is de wet van 10 april 1971 van toepassing.

Werknemers in de overheidssector vallen onder de wet van 3 juli 1967.

Wat verstaat men juist onder arbeids(weg)ongeval:
Elke plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt en die zich voordoet tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd als een arbeidsongeval (artikel 7, eerste lid, W. 10 april 1971).

Elke plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt op het normale traject van en naar het werk, d.w.z. op het traject tussen de verblijfplaats van de werknemer en de arbeidsplaats, wordt beschouwd als een arbeidswegongeval (artikel 8, eerste lid, W. 10 april 1971).

Verplichte verzekering:
Elke werkgever is verplicht zijn personeel tegen het risico arbeidsongevallen te verzekeren vanaf de eerste dagvan tewerkstelling.

De werkgever die deze verplichting niet naleeft, zal beboet worden door het Fonds voor Arbeidsongevallen (ambtshalve aansluiting).
Aangifte:

Elk arbeidsongeval waarvan de werknemer op de arbeidsplaats of de arbeidsweg het slachtoffer is geworden moet hij zo spoedig mogelijk aan zijn werkgever melden, zelfs indien het ongeval geen werkonderbreking heeft veroorzaakt.
De werkgever is vervolgens verplicht om elk ongeval aan te geven dat zich bij een werknemer voordoet op de arbeidsplaats of op de arbeidsweg binnen de 8 dagen vanaf het plaatsvinden van het ongeval.

De werkgever moet zelf niet bepalen of het ongeval van de werknemer een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval is. Dat is de taak van de verzekeraar die het dossier verder zal afhandelen.

Elke betwisting omtrent een arbeids(weg)ongeval valt onder de bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank.