Wat zijn wapens?

Wat zijn wapens?

Sinds de invoering van de nieuwe Wapenwet in 2006 zijn er twee wetgevende instrumenten die bepalen wat we moeten verstaan onder het begrip ‘wapens’.

In het gemeen strafrecht geeft artikel 135 van het Strafwetboek een opsomming van wat wapens (kunnen) zijn. Het stelt: “Wapens zijn alle toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men ter hand heeft genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men geen gebruik ervan gemaakt heeft.

Dit wil zeggen dat ook gewone gebruiksvoorwerpen zoals een deegrol, pan of keukenmes kunnen worden beschouwd als wapen, wanneer je ze op die manier gebruikt of wil gebruiken.

Het gebruik van een wapen bij een misdrijf zal steeds een verzwarende omstandigheid zijn en bijgevolg de strafmaat verhogen.

De Wapenwet van 2006 geeft in tegenstelling tot het Strafwetboek geen algemene definitie maar somt wel een aantal wapens op. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld: een blindmakend laserwapen, brandwapen, vlindermes, spring- of valmes met slot, namaakwapen, werpmes, revolver, pistool of een repeteerwapen.

Het gebruik van deze wapens kan leiden tot een bestraffing van 1 maand – 5 jaar gevangenisstraf en / of geldboete van 100-25.000 euro.