Weekendrijverbod maar geen wee...

Weekendrijverbod maar geen weekrijverbod: Pure discriminatie?

Wanneer je een verkeersovertreding begaat en je de minnelijke schikking niet betaalt (voor zover je er een aangeboden krijgt), dien je voor de politierechtbank te verschijnen.

De rechter kan of moet in bepaalde gevallen een rijverbod uitspreken. Zo is de rechter verplicht om een rijverbod uit te spreken ten aanzien van een bestuurder die een voertuig bestuurde in staat van openbare dronkenschap en die sedert minder dan 2 jaar houder is van een rijbewijs.

Je kan echter aan de rechter vragen dat hij van dit rijverbod een weekendrijverbod maakt. Dit wil zeggen dat je rijverbod maar geldt:
– Van vrijdag om 20 uur tot zondag om 20 uur
– Van 20 uur op de vooravond van een feestdag tot 20 uur op die feestdag

Dit weekendrijverbod wordt meestal gevraagd door mensen die tijdens de week moeten werken en hiervoor hun wagen nodig hebben.

Op 30 november 2017 diende het Grondwettelijk Hof evenwel te oordelen of dit weekendrijverbod geen discriminatoire maatregel is.

Op 30 april 2014 sprak de Franstalige correctionele rechtbank te Brussel een rijverbod uit ten aanzien van een taxichauffeur. Deze taxichauffeur wilde geen weekendrijverbod, aangezien hij tijdens het weekend net het meeste werk had.

eze taxichauffeur wilde een weekrijverbod. Dit is wettelijk niet mogelijk. De taxichauffeur trok daarop naar het Grondwettelijk Hof en stelde dat het discriminatie vormde dat er wel een weekendrijverbod kon worden opgelegd, maar geen weekrijverbod.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de wetgever het weekendrijverbod had ingevoerd als een maatregel die specifiek bedoeld is om verkeersongevallen tijdens weekends en op feestdagen tegen te gaan en zo de algemene verkeersveiligheid te bevorderen.

Gelet op deze legitieme doelstelling in hoofde van de wetgever, oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de afwezigheid van een weekrijverbod geen discriminatie vormde.

Wordt u geconfronteerd met een dagvaarding voor de politierechtbank? Laat u dan bijstaan door iemand die de wettelijke mogelijkheden kent. Want als u het niet vraagt, kan de rechter het ook niet toekennen. Maar als u niet weet dat u het kan vragen, bent u per definitie meer gestraft dan nodig.

Ons kantoor staat u graag bij in dergelijke zaken. Contacteer ons op het nr. 016/30.14.40 of via het e-mailadres info@advocaten-leuven.be .

Bron: GwH 30 november 2017, VAV 2018, 50-52.