Wering uit de debatten van stu...

Wering uit de debatten van stukken die voor het eerst worden neergelegd tijdens de zitting

In het kader van een gerechtelijke procedure voor de rechtbank dienen partijen zich aan bepaalde procedurele regels te houden. Zo dienen onder meer partijen hun bewijsstukken  die zij aan de rechtbank wensen te overhandigen eveneens tijdig en vooraf over te maken aan de andere partijen.

Indien men deze stukken slechts tijdens de zitting op de rechtbank overhandigt, kan de rechtbank dan ook de wering van deze stukken uit de debatten bevelen op grond van art. 740 Ger.W.

Zulke wering uit de debatten betekent dat de rechter deze stukken niet in aanmerking zal nemen om tot zijn of haar overtuiging te komen.

Als U vragen heeft over procedureregels, kan u best beroep doen op een gespecialiseerd advocaat. U kan ons bereiken via 016/30 14 40 of info@advocaten-leuven.be