Willekeurig ontslag

Willekeurig ontslag

Willekeurig ontslag is een rechtsfiguur die enkel van toepassing is op arbeiders met een arbeidscontract van onbepaalde duur.

Deze rechtsfiguur voert een vermoeden in dat het ontslag dat geen verband houdt met het gedrag of de geschiktheid van de werkman of niet berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming steeds willekeurig en dus foutief is.

Dit houdt in dat de werkgever dient te bewijzen dat er geen sprake is van willekeurig ontslag.

Kan de werkgever niet bewijzen dat er geen sprake is van willekeurig ontslag, dan moet hij een bijkomende forfaitaire schadevergoeding betalen aan de werknemer.