Ik word tegengehouden in het v...

Ik word tegengehouden in het verkeer en word onderworpen aan een drugscontrole: hoe gaat dit in zijn werk?

Wanneer de politie een voertuig aan een wegcontrole onderwerpt, zullen zij eveneens nagaan of er uiterlijke kenmerken van drugs- of alcoholgebruik bij de bestuurder aanwezig zijn.

Dit gebeurt via een checklist, waarbij lichamelijke tekenen worden nagegaan die wijzen op dronkenschap of het gebruik van een van de strafbaar gestelde stoffen uit artikel 37bis van de Wegverkeerswet (THC, amfetamine, MDMA, morfine of cocaïne)

Er wordt gekeken naar de ogen van de bestuurder, zijn gezicht, zijn gedrag, zijn gemoedstoestand,…

Wanneer de politie op basis van de uiterlijke kenmerken van mening is dat de chauffeur onder invloed lijkt van een van de hoger vermelde stoffen, zal er een speekseltest worden afgenomen.

Belangrijk om te weten is dat wanneer men betrokken is bij een verkeersongeval er een speekseltest kan worden afgenomen zonder dat eerst de checklist wordt overlopen!

Wanneer de speekseltest positief is, zal het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk worden ingetrokken voor twaalf uur, iets wat telkens hernieuwd wordt voor een periode van twaalf uur totdat er een negatieve test wordt afgelegd. Let wel, het Openbaar Ministerie beschikt steeds over de mogelijkheid om daarenboven je rijbewijs in trekken voor een periode van 15 dagen!

Indien de speekseltest positief was, zal er automatisch een speekselanalyse worden afgenomen. De analyse van deze resultaten wordt uitgevoerd door een laboratorium.

Het spreekt voor zich dat deze resultaten zullen meespelen in een gerechtelijke procedure, aangezien dit een doorgedreven beeld geeft van de aanwezigheid van strafbare stoffen.

Ook hier is het belangrijk dat je je rechten weet en bijvoorbeeld weet dat je op eigen kosten een tweede speekselanalyse kan laten verrichten in het laboratorium waar het eerste heeft plaatsgehad, of in een ander door de Koning erkend laboratorium.

Indien de overtreding bewezen is, worden alle kosten voor de speekseltest en het afnemen en analyseren van de speeksel- en eventueel bloedstalen in rekening gebracht en zijn deze te betalen door de overtreder.

Indien u meer vragen zou hebben bij dit onderwerp of bij verkeersproblemen in het algemeen kan u steeds terecht bij ons kantoor via 016/30.14.40 of info@advocaten-leuven.be