JAN DE RIECK

De inschrijving van hypotheken en het faillissementsrecht

Art. 19, eerste lid Faill.W. vermeldt dat geen hypotheken meer rechtsgeldig kunnen ingeschreven worden na faillissement, d.w.z. vanaf 00 u. van de dag waarop het fai ...

LEES MEER

Onderscheid ontbinding – opzegging

Vaak worden de begrippen ontbinding, verbreking en opzegging door mekaar gebruikt, met begripsvermenging tot gevolg. Hierna worden de begrippen toegelicht: De LEES MEER

Arbitrage

Geschilpartijen die bekwaam of bevoegd zijn om een dading aan te gaan, kunnen stipuleren om op een onafhankelijke en onpartijdige derde beroep te doen om hun geschil ...

LEES MEER

Time-sharing

Timesharing staat voor een gebruikseenheid gelegen in een vakantie-oord dat gezamenlijk in eigendom wordt overgedragen aan een aantal particulieren die elk voor een ...

LEES MEER

Exceptio non adempleti contractus / exceptie van niet-nakoming...

De exceptio non adimpleti contractus / exceptie van niet-nakoming (hierna ENAC) is een uitzondering op het verbod van eigenrichting. Deze exceptie geldt alleen in ...

LEES MEER

Wie moet de Algemene Vergadering in een VZW bijeenroepen?

Artikel 5 van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 (hierna: ...

LEES MEER

De inschrijving van hypotheken en het faillissementsrecht

Art. 19, eerste lid Faill.W. vermeldt dat geen hypotheken meer rechtsgeldig kunnen ingeschreven worden na faillissement, d.w.z. vanaf 00 u. van de dag waarop het fai ...

LEES MEER

Factoring

Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) ...

LEES MEER

De S-BVBA: een update, gelet op de recente wetswijzigingen bij Wet...

Met de S-BVBA, ook wel starters-bvba of BVBA Starter genoemd, werd er in het Belgische recht een vennootschapsvorm in het leven geroepen voor jonge ondernemers die e ...

LEES MEER

Koop met commandverklaring

Het beding van commandverklaring is een uitdrukkelijk beding dat in een koopovereenkomst kan worden ingelast, waarbij de koper (ogenschijnlijke koper, gecommandeerde ...

LEES MEER

Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een...

De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een feitelijke vereniging “feitelijk” wel bestaat (ze organiseert imme ...

LEES MEER

De onvoorwaardelijkheid bij kapitaalverhoging

Quid externe kapitaalverhoging bij wijze van inbreng met “reps & warranties”? Indien een (nieuwe) aandeelhouder voorwaarden verbindt aan een intekening op de ...

LEES MEER
1 13 14 15