JAN DE RIECK

De inschrijving van hypotheken en het faillissementsrecht

Art. 19, eerste lid Faill.W. vermeldt dat geen hypotheken meer rechtsgeldig kunnen ingeschreven worden na faillissement, d.w.z. vanaf 00 u. van de dag waarop het fai ...

LEES MEER

Factoring

Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) ...

LEES MEER

De S-BVBA: een update, gelet op de recente wetswijzigingen bij Wet...

Met de S-BVBA, ook wel starters-bvba of BVBA Starter genoemd, werd er in het Belgische recht een vennootschapsvorm in het leven geroepen voor jonge ondernemers die e ...

LEES MEER

Koop met commandverklaring

Het beding van commandverklaring is een uitdrukkelijk beding dat in een koopovereenkomst kan worden ingelast, waarbij de koper (ogenschijnlijke koper, gecommandeerde ...

LEES MEER

Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een...

De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een feitelijke vereniging “feitelijk” wel bestaat (ze organiseert imme ...

LEES MEER

De onvoorwaardelijkheid bij kapitaalverhoging

Quid externe kapitaalverhoging bij wijze van inbreng met “reps & warranties”? Indien een (nieuwe) aandeelhouder voorwaarden verbindt aan een intekening op de ...

LEES MEER

Welke acties kan een schuldeiser ondernemen indien een VZW haar...

Wat kan een schuldeiser ondernemen die zijn (vaststaande) schuld wil verhalen op een VZW die echter haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Te denken ...

LEES MEER

De handelsagentuurovereenkomst

Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, ...

LEES MEER

Vrijwaring voor verborgen gebreken

De vrijwaringsplicht voor geborgen gebreken houdt in dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak, maar dat die zaak echter is aangetast door een ernstig ...

LEES MEER

Bewijs inzake verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik z ...

LEES MEER

Online verkoop van kinderkleding en winkeluitrusting (faling Cran...

In het faillissement van Cran bvba wordt op 23 april 2012 een eenmalige online verkoop georganiseerd. Alle goederen kunnen bezichtigd worden in de winkel op 20 ap ...

LEES MEER

Korte termijn in geval van een procedure wegens verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik z ...

LEES MEER
1 12 13 14