ACTUALITEIT

Faillissement Horvat Jan

Bij vonnis van 2 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Horvat Jan, geboren te KOSTICE (TSJECHO-SLOWAKIJE) op 01/03/1991, voorheen wonende te 3290 ...

LEES MEER

Faillissement ABFisc BV

Bij vonnis van 9 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd ABFisc BV met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Hennemarkt 4, ingeschreven onder het ...

LEES MEER

Faillissement Main Select Company BV

Bij vonnis van 9 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Main Select Company BV met maatschappelijke zetel te 3300 TIENEN, Aarschotsesteenweg 469, ...

LEES MEER

Faillissement Stelling BVBA

Bij vonnis van 2 maart 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Stelling BVBA met maatschappelijke zetel te 3320 HOEGAARDEN, Nerm 72A, ingeschreven onder ...

LEES MEER

Een nieuwe medewerkster

Het kantoor verwelkomt een nieuwe medewerkster, Ibe Mesotten. Zij is een laatstejaarsstudente Rechtspraktijk aan de UCLL en zal gedurende 10 weken bij ons kantoor ...

LEES MEER

Gerechtelijke vereffening Liseac BV

Bij vonnis d.d. 31.01.2023 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, werd mr Jan De Rieck aangesteld als vereffenaar van LISEAC BV, met ma ...

LEES MEER

De administratieve lus

Vergunningsaanvrager kan in de loop van de procedure nog wijzigingen aanbrengen. Dit kan gebeuren om tegemoet te komen opmerkingen van adviserende instanties of aan ...

LEES MEER

Verkrijgende verjaring – nu ook als actiemiddel in een...

De figuur van verkrijgende verjaring heeft tot doel eigendom te verkrijgen over een onroerend goed, en dit als gevolg van een langdurig gebruik van voormeld goed. ...

LEES MEER

Wering uit de debatten van stukken die voor het eerst worden...

In het kader van een gerechtelijke procedure voor de rechtbank dienen partijen zich aan bepaalde procedurele regels te houden. Zo dienen onder meer partijen hun bewi ...

LEES MEER

GSM-gebruik achter het stuur strenger bestraft

Sinds 3 maart 2022 is het voor bestuurders verboden om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipule ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

In tal van procedures voor de Raad van state en voor de Raad voor vergunningsbetwistingen gaan verzoekende partijen zich beroepen op de beginselen van behoorlijk bes ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

Artikel 1.1.4 van de VCRO is een andere grondslag om te toetsen inzake klimaat. Sommige auteurs lezen dit samen met een aantal artikelen van de grondwet zoals art ...

LEES MEER
1 2 55