ACTUALITEIT

Help, ik werd slachtoffer van een aanrijding maar de tegenpartij...

In België dient elke eigenaar van een voertuig verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. In het geval van een ongeval veroorzaakt do ...

LEES MEER

Het ondernemingsbewijs

Met de inwerkingtreding van de nieuwe insolventiewetgeving is er reeds heel wat inkt gevloeid over het toepassingsgebied van deze wetgeving. Vaarwel handelaar, we ...

LEES MEER

Oproeping in verzoening bij een tegenvordering?

Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek omvat de verplichting om de toekomstig verwerende partij op te roepen in verzoening alvorens een dagvaarding te lanceren. D ...

LEES MEER

Een Federale regering in lopende zaken: wat houdt dat in?

Op 21 december heeft Koning Filip het ontslag van de federale regering Michel-II aanvaard, waarop ze belast werd met de uitvoering van de lopende zaken. Maar van waa ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van...

Op 29 november 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling die de federale overheidsdienst Delcredere onttrok aan de openbaarheid van bestuur. Mr. Verstr ...

LEES MEER

Fiscale aftrekbaarheid van relatiegeschenken

Het onderhouden van zakelijke relaties gaat hand in hand met het aanbieden van occasionele relatiegeschenken. Evenwel is elk geschenk een relatiegeschenk voor de fis ...

LEES MEER

Faillissement EVESIN nv

Bij vonnis van 10 januari 2019 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Evesin nv, met zetel te 3360 Bierbeek, Eikenboomlaan 50 en ingeschreven onder het KBO-nu ...

LEES MEER

Faillissement ORION SOLUTIONS bvba

Bij vonnis van 10 januari 2019 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Orion Solutions bvba, met zetel te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 103A en ingeschreven on ...

LEES MEER

Faillissement M. SAID bvba

Bij vonnis van 10 januari 2019 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd M. Said bvba, met zetel te 3300 Tienen, Keibergstraat 62 en ingeschreven onder het KBO-n ...

LEES MEER

Digitale bewijsmiddelen voor de analoge rechter

In tijden dat de rechtspraak zich moet buigen over geschillen waar huizen worden gekocht en verkocht per sms of e-mail, komt het ge ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt versoepelde voorwaarden Luchthaven Oostende

De uitbater van de luchthaven van Oostende beschikt over een milieuvergunning waarin toelating wordt verleend nachtelijke vluchten ...

LEES MEER
1 2 40