ACTUALITEIT

Onteigeningsnoodzaak

Er is recente rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen omtrent de onteigeningsnoodzaak. Zo stelde de Raad in het arrest van 3 maart 2020 (RvVb-A-1920- ...

LEES MEER

Advocaten-Leuven zoekt een paralegal!

Vanop de vijfde verdieping van het Silo-T gebouw kijkt ons kantoor uit over Leuven. We zitten dan wel hoog, maar dat belet onze advocaten en medewerkers niet om de ...

LEES MEER

Methode Hobin: een tool voor de berekening van het onderhoudsgeld

Bij een splitsing van de ouders dienen er maatregelen te worden genomen ten aanzien van de gemeenschappelijke minderjarige kinderen. Een eerste maatregel heeft be ...

LEES MEER

Faillissement Ter Korbeke

Bij vonnis van 23 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Ter Korbeke nv met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Oude Baan 106, ingeschreven on ...

LEES MEER

Faillissement Promenade Building

Bij vonnis van 23 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Promenade Building bv met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Oude Baan 106, ingeschre ...

LEES MEER

E-steps – nieuwe wetgeving treedt vanaf 1 juli 2022 in werking

De elektrische (deel)step lijkt het al een tijdje te winnen van de fiets en de wagen, zeker in stadscentra. Het aantal gebruikers kent een enorme opmars. Gebruike ...

LEES MEER

Raad van State: persoonlijk belang

Om een procedure te starten bij de Raad van State moet elke verzoeker een belang hebben bij het aanvechten van een bepaalde beslissing. Men stelt dan dat de bestr ...

LEES MEER

Nieuwe bedragen rechtsplegingsvergoeding in procedures Raad voor...

Wie een procedure verliest bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen riskeert een vergoeding te moeten betalen aan de tegenpartij. Deze bedragen zijn nu aangepast ...

LEES MEER

Faillissement Omar Merito Abdoulkader

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Omar Merito Abdoulkader, wonende te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 138/002 en ingeschreven ...

LEES MEER

Faillissement Vandenborre Kitchen Diest

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Van Sandt – Jacobs nv (handelsbenamig VANDEN BORRE KITCHEN), met maatschappelijke zetel te 3 ...

LEES MEER

Faillissement Lindacare nv

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Lindacare nv, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Grauwmeer 1/41 en ingeschreven on ...

LEES MEER

Faillissement Dutca Galina

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Dutca Galina, wonende te 3202 Rillaar, Diestsesteenweg 372 en ingeschreven onder het KBO-n ...

LEES MEER
1 2 53