ACTUALITEIT

De elektronische algemene vergadering, het kan nu nog makkelijker.

Bij wet van 20 december 2020 werden een aantal heel diverse maatregelen ingevoerd die (uiteraard) allemaal hun reden vonden in de coronacrisis. Een van deze maatrege ...

LEES MEER

De schoolstraat: een veranderend begrip in de Wegcode

Zoals u eerder al kon lezen op onze website werd op 20 oktober 2018 het begrip “schoolstraat” officieel ingeschreven in de Wegcode. De definitie van de school ...

LEES MEER

Openbaar onderzoek cruciaal bij afwijkingen bouwvoorschriften

Wanneer een vergunningsaanvraag de bouwvoorschriften niet naleeft, weigert de gemeente of de Deputatie normaal gezien de omgevingsverg ...

LEES MEER

“Coronaverlof” voor gedetineerden mag in mindering...

Misschien vroeg u het zich ook reeds af bij het bekijken van het vier-programma “ooit vrij” waar sommige gedetineerden vrij gelaten werden tijdens de eerste coro ...

LEES MEER

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt voor 4e maal besluit van...

Bij arrest van 17 december 2020 diende de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de vierde keer te oordelen over een besluit van de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant. Voor de vierde ke ...

LEES MEER

Corona-vaccin: wat met de aansprakelijkheid voor eventuele...

Na enkele hoopvolle berichten in oktober van verschillende grote farmaceutische bedrijven dat het corona vaccin in de maak was, worden nu (eind december ‘20) de ee ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be verhuist naar een nieuwe locatie!

Ook in bijzondere tijden moet men soms durven springen. In de hoogte dan…LEES MEER

Tijdelijk huisverbod bij partnergeweld – ook in geval van...

In 2013 trad een wet in werking die het parket de mogelijkheid geeft om een tijdelijk huisverbod op te leggen in geval van huiselijk geweld. In 2019 werd de wet gewi ...

LEES MEER

Gelijkmatig verdeeld verblijf: mogen grootouders de kinderen nog...

Overeenkomstig art. 374, § 2 B.W. dient de rechtbank in geval van gezamenlijk ouderlijk gezag bij voorrang de mogelijkheid te onderzoeken om de huisvesting van het ...

LEES MEER

Op vakantie naar het buitenland met de kinderen en een dwangsom

U vreest dat uw ex-partner definitief zal verhuizen naar het buitenland met de kinderen?  Het is niet ongebruikelijk dat 1 van de ouders afkomstig uit het buitenlan ...

LEES MEER

Faillissement Peeters Flower Import nv

Bij vonnis van 8 oktober 2020 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Peeters Flower Import nv met zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Nieuwstraat 162 en ing ...

LEES MEER

Faillissement Algemene Bouwonderneming Paulus cvba

Bij vonnis van 1 oktober 2020 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Algemene Bouwonderneming Paulus cvba met zetel te 3470 Kortenaken, Hoekstraat 2a en inges ...

LEES MEER
1 2 48