JOHAN VERSTRAETEN

Het stedenbouwkundig attest en de bijhorende perikelen: wat nu?

Alvorens u overgaat tot de aankoop van een perceel grond, doet u de nodige opzoekingswerken. Zo is het al dan niet afleveren van een gunstig stedenbouwkundig atte ...

LEES MEER

Openbaar onderzoek brouwerij AB Inbev Leuven

AB InBev diende een aanvraag in voor een hervergunning. Het openbaar onderzoek loopt van 2 tot 31 maart 2022. Kreeg u ook een aangetekende brief in de bus van ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: PFAS en PFOS: Aansprakelijkheid het Vlaamse...

Greenpeace, BBL en anderen dagvaarden het Vlaamse Gewest, OVAM en BAM om hen aansprakelijk te stellen vanwege een fout in verband met hun informatieverplichting rond ...

LEES MEER

Het Hof van beroep te Brussel veroordeelt voor de derde keer het...

De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel veroordeelde reeds op 10 oktober 2018 het Vlaams Gewest tot het opstellen van een luchtk ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: Dan toch geen lawaaierige nachtvluchten boven...

Namens cliënten mochten wij de vergunning voor de luchthaven van Oostende opnieuw aanvechten bij de Raad van State. Deze vernietigde recent de vergunning voor de ...

LEES MEER

Kantoor in de pers

Zoals door het VRT nieuws bekendgemaakt werd door ons kantoor een dagvaarding uitgebracht tegen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de minister-president en d ...

LEES MEER

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt opnieuw vergunning...

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een nieuwbouwproject, moet aan de voorwaarden van de geldende gewestplannen en de ruimtelijke uitvoeringspl ...

LEES MEER

Openbaar onderzoek cruciaal bij afwijkingen bouwvoorschriften

Wanneer een vergunningsaanvraag de bouwvoorschriften niet naleeft, weigert de gemeente of de Deputatie normaal gezien de omgevingsverg ...

LEES MEER
1 2 12