JOHAN VERSTRAETEN

Kantoor in de pers

Zoals door het VRT nieuws bekendgemaakt werd door ons kantoor een dagvaarding uitgebracht tegen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de minister-president en d ...

LEES MEER

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt opnieuw vergunning...

Wanneer er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor een nieuwbouwproject, moet aan de voorwaarden van de geldende gewestplannen en de ruimtelijke uitvoeringspl ...

LEES MEER

Openbaar onderzoek cruciaal bij afwijkingen bouwvoorschriften

Wanneer een vergunningsaanvraag de bouwvoorschriften niet naleeft, weigert de gemeente of de Deputatie normaal gezien de omgevingsverg ...

LEES MEER

Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt voor 4e maal besluit van...

Bij arrest van 17 december 2020 diende de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de vierde keer te oordelen over een besluit van de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant. Voor de vierde ke ...

LEES MEER

Erven aan uw kleinkind?

Er is een nieuwe techniek ontworpen waarbij een deel van de erfenis onbelast naar een volgende generatie kan worden overgedragen: de doorgeefschenkinig. Wanneer g ...

LEES MEER

Maak een afspraak voor een online consultatie

Ook in tijden van Corona waar consultaties op kantoor niet mogelijk zijn, blijven wij voor u beschikbaar. Via Skype, telefoon, Zoom, WhatsApp, … staan wij u bij ...

LEES MEER

Vernietiging stedenbouwkundige vergunning aanleg stroken op de E40...

Na het kortgeding waarin onze vraag tot schorsing werd aanvaard, ging de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu over tot vernietiging van de vergunning. Voor de goe ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt opnieuw milieuvergunning Uplace

Ons kantoor stond verschillende partijen bij in deze procedure. Nadat vroeger reeds het GRUP werd vernietigd door de Raad van State bij arrest van 22 december 201 ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt milieuvergunning aannemersbedrijf...

Bij arrest van 13 juni 2019 met rolnummer 221414/VII-39.910 vernietigde de Raad van State op verzoek van cliënten van ons kantoor de milieuvergunning verleend door ...

LEES MEER

Opnieuw vernietiging door het Grondwettelijk Hof: optreden van...

Zoals in een vorige publicatie reeds aangegeven, werd een gelijkaardige beslissing genomen door het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de opheffing van art. 187 v ...

LEES MEER
1 2 11