MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

Ons kantoor in de pers: Raad van State vernietigt RUP...

ROBtv berichtte over dit arrest van de Raad van State. Ons kantoor vertegenwoordigde de verzoekers in deze zaak en kreeg gelijk van de Raad. LEES MEER

Ons kantoor in de pers: VRT NWS meldt dat grootste ontbossing door de...

Raad van State steekt stokje voor “mogelijk grootste ontbossing van de eeuw in Vlaanderen” | VR ...

LEES MEER

Het optioneel beding van terugkeer

De schenking van een goed kan gebeuren onder een reeks van modaliteiten. Eén van de mogelijke modaliteiten is het conventioneel / optioneel beding van terugkeer. ...

LEES MEER

Raad van State blokkeert grootste ontbossing van de eeuw –...

In haar arrest van 4 juli 2023, vernietigde de Raad van State het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Bocholt van 27 mei 2021 waarbij het gemeentelijk ruimte ...

LEES MEER

Incidenteel beroep door de gedaagde in hoger beroep

Wanneer een van de partijen hoger beroep aantekent tegen een vonnis, kan de partij tegen wie een vordering wordt ingesteld bij dit hoger beroep, zelf ook een vorderi ...

LEES MEER

Schending Nitraatrichtlijn – veroordeling waterkwaliteit in Vlaanderen

In het vonnis van 21 juni 2023 veroordeelde de Voorzitter van de rechtbank eerste aanleg Brussel het Vlaamse Gewest voor het niet naleven van de Nitraatrichtlijn. ...

LEES MEER

Publiek belang van de boom – klimaatopwarming!

Bij vonnis van 13.06.2023 stelde de Vrederechter te Lier dat twee oude Eikenbomen geen bovenmatige burenhinder aan hun buren berokkenden en bijgevolg niet gesnoeid o ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt...

Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de parti ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling in essentie

In een eerdere post legden we uit dat artikel 444 lid 2 Gerechtelijk wetboek aan de advocaat oplegt om het cliënteel in te lichten over andere manieren (dan via de ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: bemiddeling een andere manier om...

Art. 444 lid 2 Gerechtelijk Wetboek zegt het volgende over advocaten: “Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en ...

LEES MEER

Ook de wettelijke interesten gaan de hoogte in

Alles wordt blijkbaar duurder. Maar dat hoeft niet voor iedereen negatief te zijn. Zo is er de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken. Dit is de i ...

LEES MEER

Kantoor in de pers – Kappen van bomen studie

Ons kantoor mocht het voorbije jaar in opdracht van het departement Omgeving samen met de vzw BOS+, een studie uitwerken over het kappen van bomen buiten bos. Enerzi ...

LEES MEER
1 2 56