MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

Onderhandelingen bij onteigeningen?

Interessant in het kader van onteigeningen is de uitspraak van de vrederechter van Zandhoven. Het gebeurt immers vaak dat er wel een bod wordt gedaan maar dat dit ...

LEES MEER

Procedures bij de Raad van State

In het algemeen zijn er bij de Raad van State drie procedures mogelijk. Veruit de meeste procedure houden een vordering tot nietigverklaring in. De gewone proc ...

LEES MEER

Kan een luchthaven worden uitgebreid door middel van de...

In de buurt wonen van een grote of kleine luchthaven kan wel wat overlast met zich meebrengen. Daarom is de uitbreiding van een kleinere luchthaven vaak het onderwer ...

LEES MEER

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien va ...

LEES MEER

Huurkoop: dé oplossing tegen hoge vastgoedprijzen?

De vastgoedprijzen in België lijken hun hoogtepunt nog niet hebben bereikt. Het wordt alsmaar moeilijker een betaalbare woning te vinden, en toch heeft de Belg graa ...

LEES MEER

Milieubescherming onder het EVRM: Potentiële bescherming tegen...

Hoewel het EVRM een uitgebreide catalogus van mensenrechten is bestaat er in de conventie geen artikel dat over milieu- of natuurbescherming gaat. Het zou echter een ...

LEES MEER

Onteigeningsnoodzaak

Er is recente rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen omtrent de onteigeningsnoodzaak. Zo stelde de Raad in het arrest van 3 maart 2020 (RvVb-A-1920- ...

LEES MEER

Advocaten-Leuven zoekt een paralegal!

Vanop de vijfde verdieping van het Silo-T gebouw kijkt ons kantoor uit over Leuven. We zitten dan wel hoog, maar dat belet onze advocaten en medewerkers niet om de ...

LEES MEER

Methode Hobin: een tool voor de berekening van het onderhoudsgeld

Bij een splitsing van de ouders dienen er maatregelen te worden genomen ten aanzien van de gemeenschappelijke minderjarige kinderen. Een eerste maatregel heeft be ...

LEES MEER

Faillissement Ter Korbeke

Bij vonnis van 23 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Ter Korbeke nv met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Oude Baan 106, ingeschreven on ...

LEES MEER

Faillissement Promenade Building

Bij vonnis van 23 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Promenade Building bv met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Oude Baan 106, ingeschre ...

LEES MEER

E-steps – nieuwe wetgeving treedt vanaf 1 juli 2022 in werking

De elektrische (deel)step lijkt het al een tijdje te winnen van de fiets en de wagen, zeker in stadscentra. Het aantal gebruikers kent een enorme opmars. Gebruike ...

LEES MEER
1 2 53