MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID

Verkrijgende verjaring – nu ook als actiemiddel in een...

De figuur van verkrijgende verjaring heeft tot doel eigendom te verkrijgen over een onroerend goed, en dit als gevolg van een langdurig gebruik van voormeld goed. ...

LEES MEER

Wering uit de debatten van stukken die voor het eerst worden...

In het kader van een gerechtelijke procedure voor de rechtbank dienen partijen zich aan bepaalde procedurele regels te houden. Zo dienen onder meer partijen hun bewi ...

LEES MEER

GSM-gebruik achter het stuur strenger bestraft

Sinds 3 maart 2022 is het voor bestuurders verboden om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipule ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

In tal van procedures voor de Raad van state en voor de Raad voor vergunningsbetwistingen gaan verzoekende partijen zich beroepen op de beginselen van behoorlijk bes ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

Artikel 1.1.4 van de VCRO is een andere grondslag om te toetsen inzake klimaat. Sommige auteurs lezen dit samen met een aantal artikelen van de grondwet zoals art ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

Is het klimaat terug te vinden in concrete Vlaamse regelgeving? Vooreerst kan stilgestaan worden bij artikel 4.3.4 van de VCRO, dat in het eerste lid stelt dat ee ...

LEES MEER

Vacature advocaten-leuven

Wij zijn op zoek naar stagiairs en medewerkers met zin voor initiatief en een brede kijk op de advocatuur. Ben jij een sterke en gemotiv ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

De Habitatrichtlijn Ook de habitatrichtlijn voorziet effectief aspecten om rekening te houden met de klimaattoets. Als deze richtlijn van toepassing is kan art ...

LEES MEER

Faillissement AHA Prestige BV

Bij vonnis van 27 oktober 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd AHA Prestige BV met maatschappelijke zetel te 3040 HULDENBERG, Florivalstraat 93, inge ...

LEES MEER

Faillissement Indian Spice Hut BV

Bij vonnis van 27 oktober 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Indian Spice Hut BV met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Krakenstraat 9, ingesch ...

LEES MEER

Faillissement De Bruyne Conny

Bij vonnis van 27 oktober 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd De Bruyne Conny met maatschappelijke zetel te 3130 BEGIJNENDIJK, Prof. Scharpélaan 19, ...

LEES MEER

Moet er met het klimaat rekening worden gehouden bij het nemen van...

De project-Mer-richtlijn Het is inderdaad zo dat vandaag de dag er meer en meer de wens is om rekening te houden met het klimaat of de klimaatverandering in nieuw ...

LEES MEER
1 2 54