WERKGEVERS EN WERKNEMERS

Mijn handelsagentuurovereenkomst werd opgezegd! Wat zijn mijn...

Welke opzeggingstermijn dient te worden gerespecteerd? Allereerst is het zeer belangrijk een onderscheid te maken tussen een handelsagent en een handelsv ...

LEES MEER

Privacy op de werkvloer: wat mag je werkgever over je weten?

Een van de grootste ergernissen van werkgevers is het veelvuldig privé e-mailen en surfen op het internet door werknemers. Tegenwoordig beschikt immers bijna iedereen op het werk wel over een pc m ...

LEES MEER

Zwanger op het werk: bescherming tegen ontslag?

Een zwangerschap is een heugelijke gebeurtenis. Vanaf het ogenblik dat een werkneemster zwanger is, heeft ze er alle belang bij haar werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Hoe dient deze m ...

LEES MEER

Kort verlet: wanneer heb je er recht op?

Je hebt er wellicht al eens van gehoord maar wat is kort verlet nu eigenlijk juist en wanneer heb je er recht op? Begrip: Als werknemer (arbeider ...

LEES MEER

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 2)

Vorige keer hadden we het al over de vereisten waaraan aan proefbeding moet voldoen om geldig te zijn. Vandaag nemen we de duurtijd van het proefbeding onder de loep. De duur van de proefperiode ...

LEES MEER

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 1)

U vraag het zich misschien af. Stel, u bent een week in dienst bij uw nieuwe werkgever en plots wordt er u gevraagd om een document te ondertekenen dat u instemt met een proefperiode. Kan dit zoma ...

LEES MEER

Ontslag om dringende reden: termijnen

Bij een ontslag om dringende reden moet rekening worden gehouden worden met een dubbele termijn. Eén voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst en één voor de kennisgeving van de ontslagreden ...

LEES MEER

Het ontslag om dringende reden: begrip

Het zal u maar gebeuren… U wordt ontslagen om dringende reden…van de ene dag op de andere staat u op straat, zonder enige vergoeding. Mag uw werkgever dit zomaar en kan u eventueel verdere stapp ...

LEES MEER
1 2 3