ONTEIGENINGEN

Onteigeningsnoodzaak

Er is recente rechtspraak van de Raad voor vergunningsbetwistingen omtrent de onteigeningsnoodzaak. Zo stelde de Raad in het arrest van 3 maart 2020 (RvVb-A-1920- ...

LEES MEER

Onteigening ten algemene nutte

De vroegere Omzendbrief van 14 oktober 2011 leek niet te vereisen dat het algemeen nut prevaleert: • « Indien de onteigening een particulier belang lijkt te dien ...

LEES MEER

Vrederechter weigert onteigening (2)

Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af. Dit is de vierde maal op korte tijd, in een ...

LEES MEER

Vrederechter weigert onteigening (1)

Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af. Dit is de vierde maal op korte tijd, in een ...

LEES MEER

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet. Deze zijn vaak niet echt goed gekend. Van sommige is niet geweten of ze effectief in ...

LEES MEER

Onteigening: vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Oudenaarde in graad van...

Ter informatie kunnen wij u meedelen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde een belangrijk principieel vonnis in graad van beroep heeft geveld. Het betreft de bevoegdheid van de Minister ...

LEES MEER

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal. Onze cliënt wordt gedagvaar ...

LEES MEER

Vonnis Vredegerecht Grimbergen (15-04-2011)

In een vonnis van de Vrederechter te Grimbergen van 16 maart 2011 besliste de Vrederechter terecht dat een onteigeningsbesluit dat ...

LEES MEER

Onteigening Bertem Huldenberg N253

Eens te meer is gebleken dat de onteigeningen die gebeurd zijn voor de heraanleg van de weg N253 totaal onnodig waren. Al te vaak wordt de wetgeving inzake onteigen ...

LEES MEER

Onteigeningen in Herent Brusselsesteenweg en omgeving

Het ziet er naar uit dat er onteigeningen zouden komen in Herent. De overheid voorziet er om de rooilijn te maximaliseren teneinde de Brusselsesteenweg te verbred ...

LEES MEER
1 2