ACTUALITEIT

Voordracht Mr J. Verstraeten

Parkveld RUP Mr Johan Verstraeten houdt op maandag 28.09.2009 om 20u30 een voordracht over de mogelijke proceduremiddelen tegen een RUP, Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Concreet laat hij zi ...

LEES MEER

Eindigt het huurcontract bij de dood van een partij?

Art. 1742 Burgerlijk Wetboek stelt dat het huurcontract niet ontbonden wordt door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder. Het overlijden van de huurder of verhuurder stelt dus ...

LEES MEER

De plaatsbeschrijving

Aan de hand van een plaatsbeschrijving kan worden nagegaan hoe een gehuurd goed dient teruggegeven te worden bij het einde van de huur. Sinds de wetswijziging van de huurwet dd. 25.04.2007, zijn hu ...

LEES MEER

Gemeenschappelijk en eigen vermogen – Intresten op erfenisgelden

U bent gehuwd volgens het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De goederen die u bezat voor het huwelijk of die u tijdens uw huwelijk heeft verkregen doo ...

LEES MEER

DNA-onderzoek : gerechtelijk of minnelijk ?

In welbepaalde gevallen is het nodig om een bewijs te hebben dat men al dan niet de (biologische) vader is van een kind. Zo kan u bijvoorbeeld geconfronteerd word ...

LEES MEER

Ontvoering van je eigen kind? Parentale ontvoering? PAS?

Je leeft gescheiden van je ex-partner, maar je hebt wel nog samen kinderen. Sommigen zeggen dat je dan ‘getrouwd blijft’ omwille van de kinderen. Het is vaak niet makkelijk. In de praktijk z ...

LEES MEER

Vrijheid van meningsuiting en haar grenzen: hoever mag je gaan?

Wat mag je tegenwoordig nog zeggen? Kan alles of pas je toch maar beter op je tellen… Vrijheid van meningsuiting is een basisrecht en is terug te vinden in diverse wetteksten o.a.:A ...

LEES MEER

Indexatie van de huur

In de meeste huurcontracten wordt voorzien in een indexatie van de huurprijs. De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. Voorwaarden LEES MEER

Grondwerken: het KLIP-decreet is van toepassing sinds 01 september...

Wie grondwerken wil uitvoeren, kijkt best na of er geen kabels en leidingen aanwezig zijn om graafschade te vermijden. Om dit veel voorkomende probleem aan te pakken, werd enige tijd geleden het ...

LEES MEER

Adoptie

Door adoptie van een kind ontstaan nieuwe (wettelijke) familiebanden, waardoor alle betrokken partijen geconfronteerd worden met allerlei rechten en plichten hieraan ...

LEES MEER

Nieuwe intrest in het kader van de Wet ter Bestrijding van de...

Uw algemene (verkoops- / factuur-) voorwaarden bepalen ongetwijfeld dat intresten worden aangerekend bij niet-betaling. Om discussies omtrent de intrestvoet te vermijden voorziet de Wet ter Bestrijdi ...

LEES MEER

Vrijspraak voor weerspannigheid

De Correctionele Rechtbank te Leuven sprak een beklaagde vrij van ‘weerspannigheid’. De feiten speelden zich af op 27 februari 2008. Op voormelde datum werd beklaagde meegenomen naar het pol ...

LEES MEER
1 54 55 56 59