ACTUALITEIT

Update wijziging van de huurwetgeving

De Wet van 18.06.2008 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen heeft voor de praktijk een belangrijke verandering met zich meegebracht. Waa ...

LEES MEER

Regeling rechtspleging op strafgebied voor de raadkamer

Nadat het gerechtelijk onderzoek is afgelopen, wordt het dossier overgemaakt aan de raadkamer die vervolgens dient te beslissen wat met het dossier dient te gebeuren. De Raadkamer kan tijdens deze ...

LEES MEER

Onderhoudsbijdrage voor uw minderjarige kinderen

U leeft gescheiden. Hoeveel onderhoudsgeld bent u uw kinderen maandelijks verschuldigd? Bij de begroting van het onderhoudsgeld ten voordele van de kinderen dient uitgegaan van artikel 203§1 B.W. ...

LEES MEER

Winkelverkoop van lingerie op 13.02.2008 (faling Milito bvba)

In het faillissement van de bvba Milito wordt op 13.02.2009 een éénmalige winkelverkoop georganiseerd. Met een korting van 50% wordt lingerie te koop aangeboden van de merken VALERY, SAPPH, SARIA ...

LEES MEER

Heeft je (onder)aannemer fiscale schulden???

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag. Tot vrij recent kon je immers aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van je (o ...

LEES MEER
1 54 55