JAN DE RIECK

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke...

Door de wet van 19 december 2023 werd aan elke rechtbank de mogelijkheid geboden om een “kamer voor minnelijke schikking” op te richten. Eerder legden we reed ...

LEES MEER

Een nieuwe manier om het geschil op te lossen: de minnelijke...

Zoals eerder reeds uitgelegd heeft de wet van 19 december 2023 tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken, de minnelijke schikking ge ...

LEES MEER

Een nieuwe afdeling bij iedere rechtbank: de kamer voor minnelijke...

Op 19 december 2023 werd een wet aangenomen tot wijziging van diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken. Hierbij wordt bij elke rechtbank een “ka ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Eerder legden we uit hoe de samenwerking loopt tussen de beoogd curator en de ondernemer en hoe zij samen de overdracht en het faillissement van de onderneming voorb ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Eerder legden we uit wat de bedoeling is van de besloten voorbereiding van het faillissement, nl. een manier om in alle discretie de overdracht van het geheel of een ...

LEES MEER

Faillissement René – Richard BVBA

Bij vonnis van 19 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd René – Richard BVBA met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Naamsestraat 84, ingesc ...

LEES MEER

Faillissement Tetea Construct VOF

Bij vonnis van 26 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Tetea Construct VOF met maatschappelijke zetel te 3200 AARSCHOT, Herseltsesteenweg 76,  ...

LEES MEER

Faillissement Europa Trans ALB BV

Bij vonnis van 26 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Europa Trans ALB BV met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Bruulstraat 127, ingesc ...

LEES MEER

Faillissement Harkat Driss

Bij vonnis van 26 oktober 2023 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Harkat Driss, wonende te 3390 TIELT-WINGE, Wingerstraat 6, ingeschreven onder het KBO-n ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Een onderneming verkeert in staat van faillissement als aan twee voorwaarden is voldaan: je bent op duurzame wijze niet meer in staat om je betalingen uit te voeren ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Ondernemingen in moeilijkheden hebben een aantal mogelijkheden. Je kan een tijdelijke bescherming vragen tegen je schuldeisers, via de gerechtelijke reorganisatie of ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt...

Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de parti ...

LEES MEER
1 2 16