ACTUALITEIT

Raad van State: persoonlijk belang

Om een procedure te starten bij de Raad van State moet elke verzoeker een belang hebben bij het aanvechten van een bepaalde beslissing. Men stelt dan dat de bestr ...

LEES MEER

Nieuwe bedragen rechtsplegingsvergoeding in procedures Raad voor...

Wie een procedure verliest bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen riskeert een vergoeding te moeten betalen aan de tegenpartij. Deze bedragen zijn nu aangepast ...

LEES MEER

Faillissement Omar Merito Abdoulkader

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Omar Merito Abdoulkader, wonende te 3290 Diest, Eduard Robeynslaan 138/002 en ingeschreven ...

LEES MEER

Faillissement Vandenborre Kitchen Diest

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Van Sandt – Jacobs nv (handelsbenamig VANDEN BORRE KITCHEN), met maatschappelijke zetel te 3 ...

LEES MEER

Faillissement Lindacare nv

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Lindacare nv, met maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Grauwmeer 1/41 en ingeschreven on ...

LEES MEER

Faillissement Dutca Galina

Bij vonnis van 2 juni 2022 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Dutca Galina, wonende te 3202 Rillaar, Diestsesteenweg 372 en ingeschreven onder het KBO-n ...

LEES MEER

Onteigening ten algemene nutte

De vroegere Omzendbrief van 14 oktober 2011 leek niet te vereisen dat het algemeen nut prevaleert: • « Indien de onteigening een particulier belang lijkt te dien ...

LEES MEER

Nieuw seksueel strafrecht vanaf 1 juni 2022

Bij Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht (BS 30 maart 2022) wordt het seksueel strafrecht op ve ...

LEES MEER

Het voorlopig bewind: de touwtjes in eigen handen houden door ze aan...

Het voorlopig bewind is een beschermingsmaatregel bij uitstek. In tegenstelling tot wat het voor sommigen mag lijken, kent het voorlopig bewind een zeer persoonlijke ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers

De Vlaamse regering moet een dwangsom van 850.000 euro betalen aan Greenpeace voor falend Luchtbeleidsplan. Lees het artikel op vrtnws LEES MEER

Uw buur vraagt een vergunning. Wat nu?

Uw buur heeft grote bouwplannen die u niet ziet zitten? Wat nu? Indien uw buur een vergunning heeft aangevraagd die nadelige gevolgen heeft voor uw perceel dan ka ...

LEES MEER

Vacature Vandebroeck De Rieck Verstraeten

Wij zijn op zoek naar een stagiair of medewerker met zin voor initiatief en een brede kijk op de advocatuur. Ben jij een sterke en gemotiveerde a ...

LEES MEER
1 2 3 53