ACTUALITEIT

Faillissement RELAX bvba

Bij vonnis van 3 januari 2019 van de Ondernemingsrechtbank te Leuven werd Relax bvba, met zetel te 3000 Leuven, Schapenstraat 105 en ingeschreven onder het KBO-nu ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof vernietigt uitzonderingsbepaling Delcrederedienst

Delcredere betreft een onderneming opgericht door de federale wetgever die garanties en dekking verleent aan uitvoer van Belgische ...

LEES MEER

Wat als er na de echtscheiding nog gemeenschappelijke kosten worden...

Nadat echtgenoten uit elkaar gaan en een echtscheidingsprocedure opstarten, moet de gemeenschap/onverdeeldheid die tussen de echtge ...

LEES MEER

Winkelverkoop juwelen: 15/12/2018

Faillissement Van Hoof Emiel bvba Uitzonderlijke winkelverkoop van juwelen op zaterdag 15 december 2018 van 10.00 tot 14.00 uur Adres ...

LEES MEER

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen is nog groter...

Elke advocaat kent ongetwijfeld artikel 147 van de Grondwet. Echter er zijn weinigen op de hoogte van de consequenties van dit artikel:

LEES MEER

Het invullen van een Europees aanrijdingsformulier

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval dient u een Europees aanrijdingsformulier in te vullen.

LEES MEER

Een pachtovereenkomst zonder pachtprijs?

Een pachtovereenkomst veronderstelt steeds dat de pachter een zekere huurprijs betaalt aan de verpachter in ruil voor het genot dat hij krijgt over de onroerende goe ...

LEES MEER

Faillissement Van Hoof Emiel bvba: winkelverkoop juwelen

Faillissement Van Hoof Emiel bvba Uitzonderlijke winkelverkoop van juwelen op zaterdag 24 november 2018 van 10.00 tot 14.00 uur Adres ...

LEES MEER

Dagvaarden van een feitelijke vereniging – nachtmerrie of droom

Dagvaardingen (of verzoekschriften) opstellen behoort tot één van de meer frequente activiteiten van iedere advocaat. Deze routin ...

LEES MEER

Faillissement PAROLES bvba (Würst)

Bij vonnis van 23 oktober 2018 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd PAROLES bvba, met zetel te 3000 Leuven, Margarethaplein 1 en ingeschreven onder het KB ...

LEES MEER
1 2 3 40