STRAFZAKEN

Wetswijziging: onmiddellijke aanhouding vanaf 3 jaar gevangenisstraf

De Wet betreffende de Voorlopige Hechtenis voorziet reeds lange tijd dat de rechtbank de onmiddellijk aanhouding kan bevelen wanneer zij een beklaagde tot een hoofdg ...

LEES MEER

Het belang van een nauwkeurig ingevuld grievenformulier

Het recht op hoger beroep in strafzaken werd grondig hervormd sinds Potpourri II- wetgeving. Hoger beroep in strafzaken dient te worden ingesteld door middel van een ...

LEES MEER

Het bijstandsrecht na invoering van de nieuwe Salduz-wet

Op 27 november 2016 trad de nieuwe Salduzwet in werking. Deze wet voorziet dat elke verdachte van feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd voortaan tij ...

LEES MEER

Verstek en verzet – wanneer de rechtbank het beu is dat u niet...

Voor Pot Pourri II was het een welgekende praktijk: de advocaat heeft zijn zaak niet al te goed voorbereid, komt voor de rechtbank en vraagt uitstel. De rechter weig ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof acht verplichte verbeurdverklaring middel misdrijf...

Op 28 februari verlaat S.T. de woning van zijn vaste leverancier van cocaïne. De politie houdt hem vervolgens tegen en vindt een bepaalde hoeveelheid van deze d ...

LEES MEER

Guilty plea

De Potpourri II-wet introduceert de ‘guilty plea’ of de ‘voorafgaande erkenning van schuld’ in ons strafrecht. Deze procedure geeft een verdachte de mogel ...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (II)

Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende p ...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (I)

Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)

Herstel in eer en rechten In het eerste deel van dit artikel bespraken we de uitwissing van veroordelingen op basis van artikel 619 SV. Bent u in het ve ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 1)

Uitwissing van veroordelingen Art. 619 van het Belgische Wetboek Strafvordering bepaalt dat “Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: Mr. Johan Verstraeten op het aardappelproces

Op dinsdag 28 oktober 2014 verdedigde Mr. Verstraeten voor het Hof van Beroep te Gent de beklaagden i.v.m.het ggo-aardappelveld in Wetteren Een greep uit de persb ...

LEES MEER

Schrik van Damiaanplein riskeert 2 jaar cel (deel3)

In deze zaak werd een maatschappelijke enquête bevolen teneinde na te gaan wat een gepaste straf zou kunnen zijn voor de beklaagde, die vervolgd werd voor verkracht ...

LEES MEER
1 2 4