ACTUALITEIT

Kantoor in de pers

Zoals door het VRT nieuws bekendgemaakt werd door ons kantoor een dagvaarding uitgebracht tegen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door de minister-president en d ...

LEES MEER

Opnieuw vernietiging door het Grondwettelijk Hof: optreden van...

Zoals in een vorige publicatie reeds aangegeven, werd een gelijkaardige beslissing genomen door het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de opheffing van art. 187 v ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt RUP Vlaams-Brabant – Diest

Met een arrest van 8 oktober 2019 vernietigt de Raad van State het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 11 oktober 2016 waarbij het provi ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof verzet zich tegen uitholling openbaarheid van...

Op 29 november 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling die de federale overheidsdienst Delcredere onttrok aan de openbaarheid van bestuur. Mr. Verstr ...

LEES MEER

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet. Deze zijn vaak niet echt goed gekend. Van sommige is niet geweten of ze effectief in ...

LEES MEER

Volgens Grondwettelijk Hof moet milieuvereniging effectieve...

In een arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 7/2016 van 21 januari 2016  boog het Hof zich over de prejudiciële vraag die werd gesteld door de Correctionele Rechtb ...

LEES MEER

Onverdoofd ritueel slachten: procedure Moslims – minister...

In deze zaak was ons kantoor betrokken als raadsman van één der partijen. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel besliste de vordering af t ...

LEES MEER

Rechtsplegingsvergoeding: nieuwe rechtspraak Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft bij drie arresten van 21 mei 2015 haar vorige rechtspraak aangaande de rechtsplegingsvergoeding verlaten (nrs. 68/2015, 69/2015 en 70/20 ...

LEES MEER

Bewarend roerend/onroerend beslag

Een schuldeiser die geconfronteerd wordt met een mogelijk insolvabele schuldenaar, kan gebruik maken van het bewarend roerend of onroerend beslag als waarborg voor z ...

LEES MEER

Bevel tot persoonlijke verschijning is niet vatbaar voor hoger beroep

De rechtbank kan steeds in een vonnis alvorens recht te doen de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen. Deze maatregel heeft tot doel om over de grond van ...

LEES MEER

Sanctionering van deloyale proceshouding

In een civiel geding zijn procespartijen jegens elkaar tot loyauteit gehouden[1]. Ze dragen over en weer processuele “lasten” of plichten, zoals inzake me ...

LEES MEER
1 2 3