BOUWHEREN, AANNEMERS EN ARCHITECTEN

Het beperkt deskundig onderzoek bij bouwgeschillen

Bij bouwgeschillen stelt de rechtbank vaak een expert aan om de problematiek technisch te onderzoeken. Een veelgehoorde klacht is dat dergelijke expertises tijdroven ...

LEES MEER

De 10-jarige aansprakelijkheid binnenkort ook voor aannemers verzekerd

Bij bouwgeschillen spreken we traditioneel over de bouwheer, de architect en de aannemer. De architect is verplicht om zich te verzekeren, wat voor de aannemer evenw ...

LEES MEER

De tienjarige aansprakelijkheid

Op bouwspecialisten zoals een architect, een (onder)aannemer en studie- of controlebureaus rust een tienjarige aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken in bouwwerken ...

LEES MEER

De bijzondere aansprakelijkheid van de specialist-aannemer

Een specialist-aannemer heeft een zogezegde “speciale” aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid houdt in dat de verbintenissen van een specialist-aannemer veelal als resultaats- of een ...

LEES MEER

Arrest Hof van Beroep Brussel

In een zaak die ons kantoor behartigde werd een procedure gevoerd door de Orde van Architecten ten aanzien van een particulier zijnde niet-architect die zelf wenste ...

LEES MEER

Hebt u altijd een architect nodig?

Wanneer u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt moet u in principe conform art. 4 van de wet van 20.02.1939 beroep doen op de medewerking van een architect voor:het opmaken van de p ...

LEES MEER

Heeft je (onder)aannemer fiscale schulden???

Behalve als je als privé-persoon en voor louter privé-doeleinden bouwt, is dit een belangrijke vraag. Tot vrij recent kon je immers aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale schulden van je (o ...

LEES MEER