HUURDERS EN VERHUURDERS, VME’S

Bijzonder huurregime voor pop-upstores

Op 1 september 2016 trad het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht in werking, dat een specifieke oplossing bood voor de huurproblematiek van p ...

LEES MEER

Waar moet ik op letten bij een huurcontract: toekomstmuziek en...

Op basis van cijfers van Wonen Vlaanderen is gebleken dat er in 2001 reeds 452.864 Private huurwoningen op de markt waren. In 2005 steeg dit aantal naar 458.2 ...

LEES MEER

Verjaring en huur: Wanneer verjaart mijn vordering inzake huur?

Burgerlijk Wetboek Art. 2273. De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van le ...

LEES MEER

Leasing

In de dagdagelijkse praktijk wordt er in ondernemingen veelvuldig gebruikt gemaakt van leasing . Bedrijfseconomisch is leasing immers een interessant werkmiddel. ...

LEES MEER

Plaatsbeschrijving

Om ondubbelzinnig na te gaan in welke staat het gehuurde goed moet worden teruggegeven, is het van belang te weten of partijen een plaatsbeschrijving hebben opgemaak ...

LEES MEER

Staat van het gehuurde goed

Overeenkomstig art. 2 van de Woninghuurwet dient het gehuurde goed te beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Door d ...

LEES MEER

Verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden

Artikel 11 van de Woninghuurwet bepaalt dat, wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt door een opzegging, de huurder op grond van buitengewone omstandigheden ...

LEES MEER

Wie dient een in- of uitrit vrij te maken na hevige sneeuwval in een...

De vraag die gesteld dient te worden is of een verhuurder van een ondergrondse staanplaats de verplichting heeft om de uitrit van de garage van een appartementsgebou ...

LEES MEER

Geen toegang voor huurder tot wat hij/zij huurt

Wat kan de huurder doen? De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven boog zich over volgende situatie: De huurder huurt een appartement en een garage. Tengevol ...

LEES MEER

Opzegging van huur voor eigen kinderen: Opletten!

Een verhuurder kan een huurovereenkomst in de woninghuurwet opzeggen met een termijn van zes maanden, indien hij van plan is zelf werkelijk te gaan bewonen, dan wel ...

LEES MEER

Waarborg

Geen plaatsbeschrijving – Geen voorbehoud sleutels Terug De Vrederechter van het 3e kanton te Leuven beslist in een vonnis als volgt: De huur werd o ...

LEES MEER

Nieuwe verwarmingsketel is een grote herstelling

De Vrederechter van het 2e kanton te Leuven diende zich te beraden over volgende casus. In de loop van de huurperiode diende de verwarmingsketel vervan ...

LEES MEER
1 2 4