HUURDERS EN VERHUURDERS, VME’S

Handelshuur (art. 3 Handelshuurwet): opzegmogelijkheden

Opzegmogelijkheden Huurder: Bij einde elke 3-jarige periode Opzegtermijn: 6 maanden Bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Verhuurder: LEES MEER

Eindigt het huurcontract bij de dood van een partij?

Art. 1742 Burgerlijk Wetboek stelt dat het huurcontract niet ontbonden wordt door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder. Het overlijden van de huurder of verhuurder stelt dus ...

LEES MEER

De plaatsbeschrijving

Aan de hand van een plaatsbeschrijving kan worden nagegaan hoe een gehuurd goed dient teruggegeven te worden bij het einde van de huur. Sinds de wetswijziging van de huurwet dd. 25.04.2007, zijn hu ...

LEES MEER

Indexatie van de huur

In de meeste huurcontracten wordt voorzien in een indexatie van de huurprijs. De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. Voorwaarden LEES MEER

Wanneer een handelshuurovereenkomst afsluiten?

Iedereen die een pand wil huren om er een handelsactiviteit uit te oefenen, sluit best een handelshuurovereenkomst af. De wet op de handelshuur is van toepassing op de huur van onroerende goederen ...

LEES MEER

Wat doen bij huurschade?

Laat tijdig een deskundige aanstellen. Stel, u verhuurt een appartement/woning en op het einde van de huurovereenkomst wenst u de huurschade te laten vaststellen. Hoe doet u dit op een ...

LEES MEER

Wat indien het gehuurde goed van eigenaar verandert?

Bepalend is of de huurovereenkomst al dan niet een vaste dagtekening heeft. Er is sprake van vaste dagtekening, wanneer de huurovereenkomst bijvoorbeeld geregistreerd werd. a. Vaste dagteken ...

LEES MEER

Registratie van de huurovereenkomst in het kader van de Woninghuurwet

Sinds 1 januari 2007 dient de verhuurder van een goed dat bestemd is voor bewoning van een gezin of van één persoon de huurovereenkomst te laten registreren. De Woninghuurwet is hieromtrent erg d ...

LEES MEER

Energiezuinig huren en verhuren?

Wie vanaf 1 januari 2009 een woning verhuurt, moet beschikken over een EPC. Dit is een EnergiePrestatieCertificaat. Dit document bevat een energiescore van de woning en geeft ook tips om de woni ...

LEES MEER

Dienen centrale verwarmingstoestellen periodiek te worden onderhouden?

De verplichting om jaarlijks stookinstallaties van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof te onderhouden, bestond reeds sedert het KB van 06.01.1978. Sedert het Besluit van de Vlaamse Regering v ...

LEES MEER

Op welke manier kan ik als huurder een waarborg geven?

Sedert de wet van 25.04.2007 (B.S. 08.05.2007) heeft de huurder drie mogelijkheden om een huurwaarborg te geven aan de verhuurder. Een waarborg op een geblokkeerde geïndividualiseerde rekening op ...

LEES MEER

Update wijziging van de huurwetgeving

De Wet van 18.06.2008 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen heeft voor de praktijk een belangrijke verandering met zich meegebracht. Waa ...

LEES MEER
1 3 4