ACTUALITEIT

Ontvoering van je eigen kind? Parentale ontvoering? PAS?

Je leeft gescheiden van je ex-partner, maar je hebt wel nog samen kinderen. Sommigen zeggen dat je dan ‘getrouwd blijft’ omwille van de kinderen. Het is vaak niet makkelijk. In de praktijk z ...

LEES MEER

Vrijheid van meningsuiting en haar grenzen: hoever mag je gaan?

Wat mag je tegenwoordig nog zeggen? Kan alles of pas je toch maar beter op je tellen… Vrijheid van meningsuiting is een basisrecht en is terug te vinden in diverse wetteksten o.a.: A ...

LEES MEER

Indexatie van de huur

In de meeste huurcontracten wordt voorzien in een indexatie van de huurprijs. De indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud. Voorwaarden LEES MEER

Grondwerken: het KLIP-decreet is van toepassing sinds 01 september...

Wie grondwerken wil uitvoeren, kijkt best na of er geen kabels en leidingen aanwezig zijn om graafschade te vermijden. Om dit veel voorkomende probleem aan te pakken, werd enige tijd geleden het ...

LEES MEER

Adoptie

Door adoptie van een kind ontstaan nieuwe (wettelijke) familiebanden, waardoor alle betrokken partijen geconfronteerd worden met allerlei rechten en plichten hieraan ...

LEES MEER

Nieuwe intrest in het kader van de Wet ter Bestrijding van de...

Uw algemene (verkoops- / factuur-) voorwaarden bepalen ongetwijfeld dat intresten worden aangerekend bij niet-betaling. Om discussies omtrent de intrestvoet te vermijden voorziet de Wet ter Bestrijdi ...

LEES MEER

Vrijspraak voor weerspannigheid

De Correctionele Rechtbank te Leuven sprak een beklaagde vrij van ‘weerspannigheid’. De feiten speelden zich af op 27 februari 2008. Op voormelde datum werd beklaagde meegenomen naar het pol ...

LEES MEER

Wat te doen als u parentale ontvoering vreest?

Parentale (of ouder-)ontvoering vindt meestal plaats na een echtscheiding en houdt in dat één van de ouders het kind meeneemt naar een ander land dan dat van zijn gewoonlijke verblijfplaats of het n ...

LEES MEER

Vrijspraak voor poging tot doodslag op de Oude Markt

De Correctionele Rechtbank te Leuven sprak twee beklaagden vrij van ‘poging tot doodslag’. De feiten speelden zich af op 4 december 2007 op de Oude Markt te Leuven. Er ontstond die avond een ...

LEES MEER

Vergoeding bij planwijziging of erfdienstbaarheid van openbaar nut

Wanneer burgers worden geconfronteerd met de beslissing van de overheid om de bestemming van een bepaald onroerend goed te wijzigen, bijvoorbeeld van woongebied naar recreatie- of natuurgebied, lijden ...

LEES MEER

Aanwezigheid advocaat bij eerste Politieverhoor

De verwachte (r)evolutie ? De recente veroordelingen van Turkije en Cyprus door het Europees Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) wegens het ontbreken van bijstand door een advocaat tijd ...

LEES MEER

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 2)

Vorige keer hadden we het al over de vereisten waaraan aan proefbeding moet voldoen om geldig te zijn. Vandaag nemen we de duurtijd van het proefbeding onder de loep. De duur van de proefperiode ...

LEES MEER
1 37 38 39 41