WERKGEVERS EN WERKNEMERS

De GDPR / AVG: één jaar na de invoering, een stand van zaken.

1 mei 2018: de vanuit Europa aangestuurde en vernieuwde GDPR wetgeving wordt van kracht in België. 28 mei 2019: de Gegevensbeschermingsautoriteit meldt dat zij d ...

LEES MEER

Kanker erkend als handicap: werkgever dient redelijke aanpassingen te...

Bij vonnis van 20 februari 2018 sprak het Arbeidshof van Brussel zich uit over de volgende zaak. Een vrouw die tewerkgesteld was als verkoopster ontdekte dat ze l ...

LEES MEER

Te warm om te werken?

Periodes van grote warmte, om niet te spreken van hittegolven, hebben niet alleen op het klimaat een grote invloed. Ook werknemers ondergaan soortgelijke negatieve g ...

LEES MEER

Goed gemotiveerd ontslag om dringende reden

Een werknemer ontslaan, is vaak een moeilijke beslissing. De impact ervan is – minstens voor de werkgever – voorzienbaar, maar de financiële impact van een onre ...

LEES MEER

Ontslag om dringende reden. Klassiek principe, moderne toepassing

Elke week zou er een artikel kunnen geschreven worden over een nieuwe wet, een nieuw baanbrekend vonnis of arrest, maar naast de vele veranderingen bestaan er ook ...

LEES MEER

Bescherming van je privacy op je bedrijfscomputer/gsm?

Veel werknemers maken tegenwoordig gebruik van divers bedrijfsmateriaal zoals laptops, gsm’s en wagens. Maar wat als je na je ontslag je bedrijfsmateriaal terug in ...

LEES MEER

Hoe worden verbrekingsvergoedingen belast?

Wanneer de werkgever opteert voor een verbreking van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot ...

LEES MEER

Gedeeltelijke vrijstelling van belasting van de opzegvergoeding (2)

Onder bepaalde voorwaarden is een deel van uw opzegvergoeding vrijgesteld van belasting. Bent u ten vroegste op 1 januari van dit jaar in kennis gesteld van de opzegging, dan bedraagt het vrijgeste ...

LEES MEER

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht

Een schuldeiser kan, in bepaalde gevallen, beslag leggen op het loon dat door de werkgever wordt betaald. Om de werknemer en zijn of haar gezin te beschermen, kan ev ...

LEES MEER

Hoe wordt de verbrekingsvergoeding belast? (1)

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot bedrag. De vraag stelt zich dan ho ...

LEES MEER

Ontslagmotivering: begrip (2)

De werknemer heeft het recht om geïnformeerd te worden door zijn werkgever over de concrete redenen die tot zijn on ...

LEES MEER

Ontslagmotivering: toepassingsgebied (1)

Vanaf 1 april 2014 treedt de CAO nr. 109 in werking dat het recht geeft aan werknemers om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen. Met dez ...

LEES MEER
1 2 3