VENOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De dagvaarding en de verjaring – Het verhaal van de lijken en...

De beslissing om een procedure in te leiden voor een rechtbank wordt in de meeste gevallen eenzijdig genomen. Soms moeten er snelle beslissingen genomen worden en vo ...

LEES MEER

Collegiale besluitvorming in vennootschappen: collega’s vereist

De rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent inzake strafzaken deed op 6 juni 2017 een opvallende uitspraak. Bij besluitvorming in het kader v ...

LEES MEER

Wie moet de Algemene Vergadering in een VZW bijeenroepen?

Artikel 5 van de Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van 27 juni 1921 (hierna: ...

LEES MEER

De S-BVBA: een update, gelet op de recente wetswijzigingen bij Wet...

Met de S-BVBA, ook wel starters-bvba of BVBA Starter genoemd, werd er in het Belgische recht een vennootschapsvorm in het leven geroepen voor jonge ondernemers die e ...

LEES MEER

Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een...

De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een feitelijke vereniging “feitelijk” wel bestaat (ze organiseert imme ...

LEES MEER

De onvoorwaardelijkheid bij kapitaalverhoging

Quid externe kapitaalverhoging bij wijze van inbreng met “reps & warranties”? Indien een (nieuwe) aandeelhouder voorwaarden verbindt aan een intekening op de ...

LEES MEER

Welke acties kan een schuldeiser ondernemen indien een VZW haar...

Wat kan een schuldeiser ondernemen die zijn (vaststaande) schuld wil verhalen op een VZW die echter haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Te denken ...

LEES MEER

Vereffening van vennootschappen in één akte is opnieuw mogelijk

Bij wet van 02 juni 2006 werd de procedure tot vereffening van vennootschappen aanzienlijk verstrengd. De bedoeling was om een einde te stellen aan vele misbruikpra ...

LEES MEER

De S-bvba : een alternatief voor de Limited

Wie goedkoop en vooral snel op zoek was naar een vennootschap, komt al gauw uit bij de Britse Limited. Op eerste zicht al de voordelen van een vennootschap (fiscaal ...

LEES MEER

Geen neerlegging meer van het ledenregister voor VZW’s

Heel wat verenigingen werken onder de vorm van een VZW. Ongetwijfeld een goed idee, maar het houdt ook een aantal administratieve en boekhoudkundige verplichtingen in. Één van die verplichting ...

LEES MEER