HANDELEN EN ONDERNEMEN

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Eerder legden we uit hoe de samenwerking loopt tussen de beoogd curator en de ondernemer en hoe zij samen de overdracht en het faillissement van de onderneming voorb ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Eerder legden we uit wat de bedoeling is van de besloten voorbereiding van het faillissement, nl. een manier om in alle discretie de overdracht van het geheel of een ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Een onderneming verkeert in staat van faillissement als aan twee voorwaarden is voldaan: je bent op duurzame wijze niet meer in staat om je betalingen uit te voeren ...

LEES MEER

Een nieuwe mogelijkheid voor ondernemingen in moeilijkheden –...

Ondernemingen in moeilijkheden hebben een aantal mogelijkheden. Je kan een tijdelijke bescherming vragen tegen je schuldeisers, via de gerechtelijke reorganisatie of ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt...

Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de parti ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling in essentie

In een eerdere post legden we uit dat artikel 444 lid 2 Gerechtelijk wetboek aan de advocaat oplegt om het cliënteel in te lichten over andere manieren (dan via de ...

LEES MEER

Advocaten-leuven.be informeert: bemiddeling een andere manier om...

Art. 444 lid 2 Gerechtelijk Wetboek zegt het volgende over advocaten: “Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en ...

LEES MEER

Ook de wettelijke interesten gaan de hoogte in

Alles wordt blijkbaar duurder. Maar dat hoeft niet voor iedereen negatief te zijn. Zo is er de wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken. Dit is de i ...

LEES MEER

Gerechtelijke vereffening Liseac BV

Bij vonnis d.d. 31.01.2023 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, werd mr Jan De Rieck aangesteld als vereffenaar van LISEAC BV, met ma ...

LEES MEER

Landbouwgronden in huur: welke mogelijkheden zijn er?

De huur van landbouwgronden wordt zowel door eigenaars en huurders vaak gelinkt aan de regels van de Pachtwet. De Pachtwet kent een sterke bescherming ten aanzien va ...

LEES MEER

De betalingstermijn in B2B wordt vastgelegd op maximaal 60...

Al sinds 2002 bestaat er een Wet ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij handelstransacties tussen ondernemingen. Er werd onder meer in bepaald dat de ter ...

LEES MEER

Bemiddeling: de oplossing voor uw geschil met een nieuwe...

Eerder legden we reeds uit dat bemiddeling een georganiseerde manier is om tot een win-win oplossing te komen die door de partijen zelf wordt gedragen. Geen door een ...

LEES MEER
1 2 5