CHRIS VANDEBROECK

Verhoging opdeciemen in strafzaken

Sinds 1 januari 2012 zijn de opdeciemen op alle strafrechtelijke geldboetes verhoogd. Dit wil zeggen dat de geldboetes opgelegd door de strafrechter niet langer m ...

LEES MEER

De internering van geestesgestoorde delinquenten

Doordat het Belgisch strafrecht een schuldstrafrecht is, kan men enkel gestraft worden wanneer men schuldig wordt bevonden. Enkel mensen die schuldbekwaam zijn, kunn ...

LEES MEER

De wapenwet vanuit het perspectief van de sportschutter

De sportschutterslicentie Na de invoering van de nieuwe wapenwet in 2006 werd er voor de sportschutter een afzonderlijk statuut uitgewerkt. Dit sportschuttersstat ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: ‘Dit was geen ongeval, maar...

Op 16 april 2011 deed er zich een dodelijk ongeval voor te Tongerlo. Juffrouw Stephanie Caers overleed ter plaatse. Mr. Chris Vandebroeck treedt op voor de vader, ...

LEES MEER

RDR: What’s in a name?

RDR is de afkorting van Réglement direct/directe regeling. Het is een schaderegelingssysteem dat in 1972 tot stand is gekomen op initiatief van de autoverzekeraa ...

LEES MEER

Onverschuldigde betaling?

Wanneer iemand bij vergissing of met zijn weten iets heeft ontvangen dat hem niet verschuldigd was, spreekt men van een onverschuldigde betaling. Diegene die de o ...

LEES MEER
1 3 4