CONSUMENTENRECHT

Advocaten Leuven helpt nu ook bij bemiddeling

Het is stilaan een traditie aan het worden: in de zomervakantie worden, vaak zonder veel ophef, allerlei wetten van kracht die nochtans niet zonder belang zijn. Zo w ...

LEES MEER

Binnenkort ook bewijs zonder geschrift voor sommen boven de 375 euro

Op dit moment bepaalt artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek dat voor alle sommen die de waarde van 375 euro te boven gaan, een geschrift opgesteld moet worden. ...

LEES MEER

Het toepassingsgebied van verborgen algemene voorwaarden

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je wandelt een toonzaal van een winkel binnen en voor je het weet hangt er een opdringerige verkoper aan je mouw. Je moet ...

LEES MEER

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nie ...

LEES MEER

Ik kocht een onroerend goed met verborgen gebreken, wat nu?

Iedereen die een onroerend goed aankoopt dient deze aankoop te onderwerpen aan een minimaal onderzoek. Verkopers staan niet in voor zichtbare gebreken die kopers ze ...

LEES MEER

De verschuldigdheid van de commissie van een vastgoedmakelaar

Wanneer met een vastgoedmakelaar een bemiddelingsovereenkomst wordt afgesloten waarbij de makelaar instaat voor het vinden van een kandidaat-koper, vermeldt deze ove ...

LEES MEER

Sterkmaking

Sterkmaking is een beding waarbij een contractspartij aan de medecontractant belooft ervoor te zorgen dat een derde iets zal doen (art. 1120 B.W.). Art. 1120 van ...

LEES MEER

Time-sharing

Timesharing staat voor een gebruikseenheid gelegen in een vakantie-oord dat gezamenlijk in eigendom wordt overgedragen aan een aantal particulieren die elk voor een ...

LEES MEER

Factoring

Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) ...

LEES MEER

Welke verkoopsovereenkomsten vallen onder de Alleenverkoopwet?

Volgens de Wet van 27 juli 1961 zijn onderworpen aan deze wet : Art. 1 § 1. Niettegenstaande ieder strijdig beding zijn aan de bepalingen van deze wet ...

LEES MEER

Bod tot aankoop

Wanneer u interesse hebt in een woning, maar u niet bereid bent de vraagprijs te geven, staat het u vrij een bod uit te brengen. U dient er wel rekening mee te ho ...

LEES MEER

De collectieve schuldenregeling

Steeds meer personen gaan gebukt onder een schuldoverlast. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas ...

LEES MEER
1 2