HUURDERS EN VERHUURDERS, VME’S

Leasing

In de dagdagelijkse praktijk wordt er in ondernemingen veelvuldig gebruikt gemaakt van leasing . Bedrijfseconomisch is leasing immers een interessant werkmiddel. ...

LEES MEER

Plaatsbeschrijving

Om ondubbelzinnig na te gaan in welke staat het gehuurde goed moet worden teruggegeven, is het van belang te weten of partijen een plaatsbeschrijving hebben opgemaak ...

LEES MEER

Staat van het gehuurde goed

Overeenkomstig art. 2 van de Woninghuurwet dient het gehuurde goed te beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Door d ...

LEES MEER

Verlenging huur wegens buitengewone omstandigheden

Artikel 11 van de Woninghuurwet bepaalt dat, wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt door een opzegging, de huurder op grond van buitengewone omstandigheden ...

LEES MEER

Wie dient een in- of uitrit vrij te maken na hevige sneeuwval in een...

De vraag die gesteld dient te worden is of een verhuurder van een ondergrondse staanplaats de verplichting heeft om de uitrit van de garage van een appartementsgebou ...

LEES MEER

Geen toegang voor huurder tot wat hij/zij huurt

Wat kan de huurder doen? De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven boog zich over volgende situatie: De huurder huurt een appartement en een garage. Tengevol ...

LEES MEER

Opzegging van huur voor eigen kinderen: Opletten!

Een verhuurder kan een huurovereenkomst in de woninghuurwet opzeggen met een termijn van zes maanden, indien hij van plan is zelf werkelijk te gaan bewonen, dan wel ...

LEES MEER

Waarborg

Geen plaatsbeschrijving – Geen voorbehoud sleutels Terug De Vrederechter van het 3e kanton te Leuven beslist in een vonnis als volgt: De huur werd o ...

LEES MEER

Nieuwe verwarmingsketel is een grote herstelling

De Vrederechter van het 2e kanton te Leuven diende zich te beraden over volgende casus. In de loop van de huurperiode diende de verwarmingsketel vervan ...

LEES MEER

Kakkerlakken en onbewoonbaarheid van het gehuurde

Een dossier in verband met kakkerlakken werd voorgelegd aan de Vrederechter van het 1e kanton te Leuven waar deze bij vonnis als volgt beslist: De aanwezigheid va ...

LEES MEER

Onbewoonbaarheid van de woning – art 2 woninghuurwet – rechtspraak

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven boog zich in graad van beroep over het volgende geval: De huurder, van Marokkaanse afkomst huurt een appartement waar er ...

LEES MEER

De eis tot wederverhuringsvergoeding vanwege de verhuurder

De Vrederechter van het 2e kanton te Leuven boog zich over de volgende situatie: De verhuurder vroeg een wederverhuringsvergoeding van € 1.500. De Vrederecht ...

LEES MEER
1 2 3 4